Γεύσεις Πρεσπών

παραδοσιακά προϊόντα

τα παραδοσιακά προϊόντα των Πρεσπών

delicatessen

δείτε τα delicatessen προϊόντα μας

τοποθεσία

του Παντοπωλείο του Πέτρου

Χρηματοδότηση από Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης