Το Παντοπωλείο του Πέτρου

Παραδοσιακά Προϊόντα, Δώρα – Λαική Τέχνη
Ψαράδες, Πρέσπες, Ελλάδα
τηλ: 2385 046 234
email:[email protected]

 

 

Επικοινωνία

Χρηματοδότηση από Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης