Εθνικός Δρυμός Πρεσπών

Λόγω της εξαιρετικής ομορφιάς των λιμνών και των γύρω βουνών, της υψηλής βιοποικιλότητας και της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή αυτή υπάρχουν τρία εθνικά πάρκα, ένα σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα και στην Αλβανία, έχουν το ίδιο όνομα, “Εθνικό Πάρκο Πρεσπών” ενώ στην πΓΔΜ, “Εθνικό Πάρκο Galichitsa”. Το έτος 2000 τα πάρκα ενώθηκαν στο “Πάρκο Πρεσπών”, που περιλαμβάνει το σύνολο της λεκάνης απορροής των Πρεσπών και έχει επιφάνεια περίπυ 2.000 τ.χλμ.

Οι Πρέσπες προστατεύονται από τη σύμβαση Ramsar ως υγρότοποι διεθνούς σημασίας και ευρωπαϊκες Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά, ενώ συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, ένα δίκτυο που απαρτίζεται από τις πιο πολύτιμες φυσικές περιοχές της ΕΕ. Οι Πρέσπες περιέχουν τη μεγαλύτερη αναπαραγωγική τοποθεσία αργυροπελεκάνων στον κόσμο και τη μεγαλύτερη αποικία του πυγμαίων κορμοράνων στην Ευρώπη. Παρέχουν καταφύγιο σε πάνω από 200 είδη πουλιών, πολλά από τα οποία ανήκουν σε σπάνιους ή φθίνοντες πληθυσμούς στην Ευρώπη. Γι’ αυτό το λόγο η Πρέσπες είναι κάτι σαν παράδεισος για τους λάτρεις των πτηνών.

Χρηματοδότηση από Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης